ConZult skal bli norges beste utviklingsarena for juniorkonsulenter innen IT-bransjen.

Det skal skje gjennom nøye utvelgelse av konsulenter, riktig utvikling av kompetanse gjennom praktisering og formalisering av kompetanse.